close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תש"ע חשון ט"ו


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה ט"ו בחשון תש"ע

פיצויים לפורעים

פרקליטות מחוז צפון אישרה למשפחות פורעים ערביים שנהרגו במהומות האינתיפאדה שנייה פיצויים רבים בסכומי עתק.

הפרקליטות נתנה פרס לתוקפן . זאת במקום לגבות מהפורעים את מלוא דמי הנזקים שגרמו – הרג, השחתת רכוש ציבורי, חסימת תנועה בצירי מפתח ראשיים, סיכונים צבאיים, ודמי הפעלת כוחות גדולים לשמירה על הסדר.

הפרקליטות קידמה בכך, ובפעולותיה בעבר, סדר יום פוליטי שתוצאתו ליבוי ואישרור טענות גולדסטון והאו"ם.

בהחלטתה, הפרקליטות מעניקה סעד מוסרי ומשפטי לשייח' ראאד סאלח. ביזארי הוא שמדינת ישראל תאבק נגד דו"ח גולדסטון מצד אחד ותשסה ערבים תוקפנים מצד שני.

מדיניות בוגדנית ומקפחת זו, המסכנת את האוכלוסיה היהודית ומערערת את בטחונה בפועל תורמת למה שמכונה "נטילת החוק" על ידי אזרחים יהודים הנרדפים בארצם, לידיהם. באירועי אוקטובר 2001 נאלצו יהודי הערים המעורבות יפו, נצרת עלית וחיפה להטיל את מוראם על הערבים בגלל המדיניות המתמשכת של זרועות המשפט שתרמה תרומה מכרעת לפרוץ המאורעות.

גם וועדת תיאודור אור שהופעלה ללא ספק כעדת חנפים כדי לרצות את הבוחר הערבי להמשיך לתמוך במתייוונים לא הרחיקה לכת בהחלטה על מענקי פיצויים למי שתקפו בנסיבות אלו אזרחים תמימים עוברי אורח. במיוחד בעתות חירום, בתוככי המדינה, כגייס חמישי ובסופו של דבר, כדי לסייע למרחב הערבי במיגור מדינת ישראל. כל מהלך פוליטי וציבורי שיעקור את יכולתה היומרנית והבלתי סבירה באופן קיצוני של הפרקליטות, כמו שבאה לידי ביטוי בהענקת שכר לתוקפן, הוא מהלך ראוי. הנסיגה מהתוכנית המקורית לפיצול סמכויות היועץ המשפטי היא צעד נוסף של כניעה, לתמנון הרב זרועי - הפרקליטות ומערכת המשפט הזרה, המערער את ריבונות עם ישראל בארץ קדשו.

רבי פרופ' הלל וייס דובר הסנהדרין
רבי דב שטיין מזכיר הסנהדרין


המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות