close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ח תמוז י"א


Vaadinter.gif
בית הדין הבין לאומי
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

החלטה בבית הדין הבינלאומי של הסנהדרין בענין הפאלון גונג/דאפה בסין

בס"ד י"ב בתמוז,תשס"ח 15 ליולי 2008 , ירושלים החלטה בבית הדין הבינלאומי של הסנהדרין בענין הפאלון גונג/דאפה בסין

תלונת מתעמלים ישראלים בשיטת הפאלון - גונג / דאפה שטענו כפה למתעמלים הסינים הובאה לפני בי"ד של הסנהדרין-בשבתו כבית משפט בינלאומי בנשיאות נשיא הסנהדרין הרב הגאון עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) בחודש תמוז תשס"ז.[יולי 2007]

המתלוננים טענו שממשלת סין עוצרת את המתעמלים הללו בהמוניהם וכולאת אותם במחנות מעצר ומפעילה מנגנונים רבים ומגוונים לשם רצח וקציר אברים מאנשים חיים ממתעמלי הפאלון גונג כצורת ענישה, נקמה והרתעה. לטענתם אכן הצליחה ממשלת סין ליצור היצע נרחב להזמנות לאברי אדם מכל רחבי תבל, זאת בשעה, שלטענתם, מעולם לא פעלו המתעמלים נגד השלטונות וכל ענינם בריאותם הגופנית והנפשית של הנוקטים בשיטת הפאלון גונג; היינו תרגילים בהתעמלות והטפה לאמת, חמלה וסובלנות.

הוברר לנו מעל לכל ספק שרשויות הבריאות בישראל נהגו לאשר הטסת חולים להשתלת אברים בסין, או הזמנת אברים לישראל מסין אך משנודע על החשד הכבד מאוד חדלו רשויות הבריאות לאשר תקציבים לזקוקי השתלה לסין.

מדברי פרופ' אריה אלדד, מומחה לריפוי כוויות, נודע לבית הדין (חוות דעת מומחה) שקיבל הענות מידית מסין להזמנות לעור אדם ובגודל שהזמין. כך גם נודע ממקורות נוספים.

בית הדין נזקק לתביעה בהיותו אמון על העקרון – חביב אדם שנברא בצלם אלקים.

א. המתרגלים מעריכים בעדויותיהם שרדיפתם הינה פועל יוצא משני תהליכים הפוכים - ירידה חריפה ומתמדת במספר חברי המפלגה הקומוניסטית הסינית, המהווה את משענת המשטר ומאידך גידול מתמיד במספר מתעמלי הפאלון גונג, כאשר מספר המתעמלים גבוה כבר עתה באופן משמעותי ממספר חברי המפלגה הסינית. לדעתם שני תהליכים אלו נתפסים על ידי השלטונות כאיום על המשטר מה שהביא את השלטון לפני כ 9 שנים לשינוי חריף ביחסם למתעמלים, היינו מיחס חם ואוהד להתאכזרות ודיכוי בכל האמצעים,לרבות רציחת המתעמלים בין השאר באמצעות קציר אברים.

ב. ביה"ד פנה לשגרירות ממשלת סין בישראל בבקשה להציג את עמדת של ממשלתם בענין התלונות שנשמעו.

ג. שגרירות סין פנתה לאישים שונים בישראל, מן המימסד הפוליטי, בבקשה להניא את ביה"ד מלעסוק בנושא זה. בהתאם קיבל מזכיר ביה"ד פניה מגב' אורה נמיר שהיתה שגרירת ישראל בסין. ביה"ד של הסנהדרין לא ראה לנכון לשעות לפניות אלו בהיותו בלתי תלוי. עקב זאת, פנתה שגרירות סין לביה"ד בבקשה לפגישה בנושא. משלחת של המזכירים הראשון והשלישי של השגרירות נפגשה בירושלים עם נציג ביה"ד.אנשי המשלחת הסינית טענו שמוציאם דיבתם רעה והדברים הללו הינם בגדר עלילה. הם טענו שמתעמלי הפאלון גונג מהווים גם מטרד רפואי בהסיתם להימנעות מהזדקקות לטיפולים רפואיים קונבנציונליים.כמו כן טענו האישים לחסיון דיפלומטי ואף התריעו שעריכת משפט כזה עלולה לפגוע ביחסים הטובים של העם הסיני והיהודי, זאת בשעה שידוע שבעת השואה ניצלו יהודים לא מעטים על ידי בריחה דרך סין.

ד. ביה"ד של הסנהדרין, אינו בי"ד מטעם המדינה, אלא, בית דין עצמאי וולנטרי המבוסס על שיטת המשפט העתיקה של העם היהודי על פי התורה שבכתב והתורה שבעל –פה שבה בתי הדין צריך שיהיו בלתי תלויים והם מצווים לדאוג לא רק לעם היהודי אלא לכל באי עולם. בהתאם הבהיר מזכיר הסנהדרין לאנשי המשלחת שיש להבחין היטב בין העם הסיני לממשלתו. העם היהודי רוחש כבוד ויקר לסיוע העם הסיני להימלטותם של יהודים מצפרני הנאצים ואולי דווקא בגלל זה יש לביה"ד מלוא הרצון לבחון את הטענות באשר הן נוגעות לסבל של סינים. כמו כן נערכה התייעצות עם מומחית למשפט הבין לאומי – פרופ' רות לפידות ששללה את הטענה לחסיון דיפלומטי.

ה. ממשלת סין הציגה את עמדתה באמצעות שגרירותה בכתב ובתקליטורים.

ו. נציגי שגרירות זומנו למשפט לא נענו לזימונם. הם לא הופיעות לישיבת הפתיחה של הדיון. ביה"ד נזקק בנסיבות אלו של התעלמות ואי שיתוף פעולה משפטי להעמיד עצמו כסנגור של ממשלת סין על מנת להגן על עמדתה בענין כפי מיטב הבנתו ויכולתו.

ז. ביה"ד הבינלאומי של הסנהדרין באמצעות שליחים מטעמו בארץ ובעולם הגדול גבה עדויות שונות בפרשה זו. נשמעו עדים שבאו מארה"ב ואף נגבתה עדות באוסטרליה.

בית הדין שמע עדים סינים שהתייצבו לפני בית הדין והעידו מתוך חוויותיהם האישיות והרדיפות שעברו על בשרם על פגיעות מהותיות בזכויות האדם על ידי זרועות המימשל הסינים. הם אף העידו, שלא מנוכחות ישירה, על קיומו של נוהל קצירת האברים. כמו כן נשמעה עדותו המפורטת של מר דויד קילקגר משפטן ידוע מקנדה שהינו פעיל בין לאומי בנושא זכויות אדם, שפעל כתובע בממשלת קנדה, ואף היה סגן שר החוץ בממשלת קנדה.בפני בית הדין הובא עדויות עקיפות בקנה מידה רחב ואף על עדויות מוקלטות עם רופאים בסין שנערכו בפיקוח ועדות מכובדות. העד נחקר גם בחקירה נגדית ונמצא דובר אמת. לא התרשמנו שיש לעד חשוב זה סיבה צדדית פוליטית ואחרת להתנכל לממשלת סין. כמו כן הוצגו מסמכים של ארגונים בינלאומיים בעלי שם התומכים במציאות קשה זו. בית הדין מתרשם שלא היו למתעמלים כוונות להפיל את השלטון . אך גם אילו היו הללו מתנגדי משטר אין עדיין שום צידוק לרציחתם היזומה ובוודאי לא לפיתוח תרבות אכזרית המעודדת סחר אברים של אנשים חיים שנידונים מראש למוות, וזאת בנוסף על תאוות הבצע הקשורה במימוש הפוטנציאל המסחרי של אבריהם. העם היהודי חווה שואה מידם הקשה של הגרמנים בתקופת המשטר הנאצי שטבחו מיליוני יהודים ולכן עליו להיות רגיש במיוחד לשוועת נרדפים.

בעת מלוא תוקפו של המשטר הנאצי פעל המשטר להסתיר מעשיו ולכן גם קשה היה מאוד ובעצם גם בלתי אפשרי היה להשיג עדויות מרוכזות בענין. אולם היו גם היו עדויות נסיבתיות.בסופו של דבר התקיימו משפטי נירנברג שאפשרו חקירה ודרישה כהלכה.

התעלמות מעדויות נסיבתיות כשמדובר ברצח המונים בחסות כוחה של ממשלה חזקה תהיה בבחינת אוטם אוזנו משמוע שועת נרדפים. לכן בעינינינו היה לנגד בית הדין התקדים הקשה המוביל להזדקקות חיונית לעדויות נסיבתיות שראוי גם לקבלן לפי דיני בני נוח. ביה"ד הגיע למסקנה על פי העדויות המצטברות הנסיבתיות הרבות שאכן יש תופעה חמורה של רציחת אנשי פאלון גונג חפים מפשע בין השאר לפי שיקולים כלכליים לניצול מסחרי של איבריהם.

ביה"ד מוצא לנכון להבהיר שאינו נגד הוצאה להורג של רוצחים ועברינים על 7 מצוות בני נוח

ביה"ד מוצא לנכון לפנות לממשלת סין בדרישה חד משמעית להבטחת שמירת שבע מצוות בני נוח שניתנו לאדם לנוח ולאנושות כולה ובהן:

1) איסור רציחה

2) איסור גזל שסניפיו הם גם איסור עינויים, החרמות, וגזילת אברים

3) עשיית דין צדק במי שעושה פשע.

4) כיבוד אמנות צודקות ואנושיות בינלאומיות שקיבלו עליהן האומות.

על ממשלת סין ליישם את החוק הנכון שחוקקה בענין קציר איברים באביב תשס"ז ולהפסיק כליל אתהרציחות וקציר איברים ולתת אפשרות לגופים בינלאומיים ציבוריים לבחון את מצב שמירת שבע מצוות בני נוח. [זכויות האדם על פי עקרונות התנ"ך] ולפרוס חסותם על סינים שיעידו לפני ועדות כאלו. על מנת שניתן יהיה לבדוק שוב את מצב זכויות האדם ולהיווכח בתיקון המעוות.

ממשלת סין עומדת לארח את האולימפיאדה, ארוע של קירוב לבבות בין בני האדם בני אומות שונות במטרה להרבות שלום ואחווה ולתעל יריבויות למתכונת ספורטיבית של דרכי שלום. נטילת חלק בארוע זה, עלולה להשתמע, בהעדר תיקון המעוות, כהתעלמות ואף כתמיכת האומות והספורטאים המשתתפים במטרה הפוכה. התעלמות משפיכות דמי נקיים עלולה להוות עידוד כדוגמת עידודו של היטלר ימ"ש בעריכת האולימפיאדה בעת שלטונו, בברלין.

אשר על כן השתתפות באולימפיאדה זו יהיה בה כדי להוות סכנה לשלום האנושות.

באשר לדיכויים נוספים שממשלת סין מוזכרת בהם בתקשורת לארונה כמו בטיבט, מעורבות בסודאן-דארפור, סיוע שהיא מספקת לצפון קוריאה בפיתוח נשק גרעיני, יש בהם לחזק את טענותיהם של מתעמלי הפאלון גונג / דאפה בדבר היחס הבסיסי לחיי אדם ולזכויות עמים. יש מקום סביר להניח שמשטר המתנכר לבורא עולם הקורא לחסד רחמים ושלום יתנכר גם לבריותיו.

ביה"ד קובע שלדרישה הנבואית מישראל להיות לאור גויים יש משמעות כפולה ומכופלת גם כלפי העם היהודי במבחן המוסרי שנקלע אליו העולם באולימפיאדה זו.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות