close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

עדות תשס"ח ניסן ט' א


Vaadkorbanpesach.gif
ועדה לעניני קרבן פסח
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

תוכניות המזבח המיועד להקמה בהר הבית לקראת הקרבת קרבן פסח השנה

מצ"ב תוכניות המזבח המיועד להקמה בהר הבית לקראת הקרבת קרבן פסח השנה.

לאחר תרגולת במקום מוסתר, כנראה שתוזמן העיתונות לצלם הקמת מזבח בזמן הקצר ביותר.

בברכה

הלל ויס

נספח א' (pdf)

עדות תשס"ח ניסן ט' א-1.png

נספח ב' (pdf)

עדות תשס"ח ניסן ט' א-2.png

נספח ג' (pdf)

עדות תשס"ח ניסן ט' א-3.png

נספח ד' (pdf)

עדות תשס"ח ניסן ט' א-4.png

נספח ה' (pdf)

עדות תשס"ח ניסן ט' א-5.png

נספח ו' (pdf)

עדות תשס"ח ניסן ט' א-6.png

נספח ז' (pdf)

עדות תשס"ח ניסן ט' א-7.png

הערות שוליים


ראה גם

בחדשות