close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסק תשס"ח ניסן ד'


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה ד' בניסן, תשס"ח

החלטת בית הדין בענין דני ואיציק חלמיש

עדותם של האחים דני ויצחק חלמיש נגבתה וצולמה, בתאריך כ"ו באדר ב',תשס"ח במעמד שלושה עשר שופטים בבית הדין של הסנהדרין. מניתוח תיקי המשפטים שהתנהלו בערכאות והעדויות הללו בפני בית הדין אנו קובעים:

הפרקליטות, התביעה בפועל, המשטרה ומערכת המשפט קשרו קשר לסכל הליכי משפט הוגנים לשם מטרות פוליטיות, אנטי יהודיות, שתוצאתם ומטרתם היא שלילת הלגיטימיות של ההגנה העצמית של יהודים, גם אם הם פועלים באופן מוסמך ובמינימום אמצעים כלפי צוררים ומתנכלים. קציני הבטחון דני ואיציק חלמיש שהיו ממונים על הבטחון באזור מעלה רחבעם ומופקדים מטעם השלטונות ובהסכמתם לא יכלו לפעול כמתבקש מאימת רדיפת ה"חוק" וסוכניו ובשל כך סכנו חייהם ואת חיי מי שהם מופקדים על הגנתם.

המשטרה והפרקליטות כעולה מעדויות העדים וגם משאלות ותהיות שהועלו בערכאות התגלו במלוא קלונם. הערכאות קיבלו בעיקרו של דבר את טענות התביעה, שהעלימה ראיות בזדון, שיבשה הליכי משפט, חסמה חקירת עדים ערבים שהיו יוזמי האירוע, קיבלה את גרסתם כמובנת מאליה, גם כשהתגלו סתירות או הצהרות בלתי סבירות לחלוטין, שקריות על פניהן, כמו עדות הרופא שטיפל כביכול בגולגלתו של ילד בן שלוש שלא היה ולא נברא, בכל אלו העדיפו התביעה והערכאות את גירסתו התמוהה והשקרית של העד מטעמה ללא כל טעם סביר. לערכאות השונות לא היה האומץ והיושר להודות על אף הזדמנויות רבות שניתנו להם שתוצאת ההליך, ענישת קציני הבטחון בכליאה לחודשים ממושכים הוא עוול משווע.

השלטונות ונשיא המדינה נדרשים לעשות הכל באופן מידי כדי לשחרר את האחים מכלאם, להתנצל בפניהם ולפצותם הערכאות התכחשו לפחות לכאורה, לזכויות הנאשמים ושללו אותן בדורסנות הן בהליכים המוקדמים ובעיקר במחוזי ובערעורים החוזרים בעליון.

תוצאת פעולת המשפט היא הפקרת היהודים לידי הפורעים, הזמנת פרעות ושפיכות דמים מתוך סיכול כל תגובה יהודית של הגנה עצמית, תוך שימוש בוטה ובלתי סביר לחלוטין באמצעי הפחדה וענישה. גם מדיניות נטילת הנשק מתושבי יהודה ושומרון, המיועד להגנה עצמית הוא ביטוי להמשך המדיניות המתנכלת לתושבי יש"ע השוללת מהם את זכויות האדם וזכויות הגנת הלאום, שיטה המיוצגת דרך קבע במשפט הפוליטי במדינת ישראל.

התוצאה משתקפת בהתנהלות כוחות הבטחון לפחות מאז סוף שנות השישים במלחמת ההתשה, מלחמת יום כיפור ובכל האינתיפאדות משנות השמונים, בתגובות לפיגועים וחטיפות בשנות התשעים ובתוצאות הצפויות שהן לא פחות מהשמדתו ח"ו של העם היהודי בארצו (היה לא תהיה).

בית המשפט אחראי לסיכול ההגנה העצמית של העם היהודי, הוא הוא הנוטע בהתמדה השקפות להעדר לגיטימיות לעצם קיומו של העם והלאום היהודי כבעל זכות להגדרה עצמית וכבעלים על מולדתו.. בתי המשפט המתייוונים זורעים היסוסים המונעים תגובה מוקדמת לאיומים בין שהינם בהתקפה גרעינית ובין אם הן ההתקפות הקטלניות היום יומיות מזה שנים מרצועת עזה. האיומים הולכים ומתממשים באמצעי הייצור של האויב, בהתחמשות, באימונים ובקניית לגיטימיות של כל העולם שלא להגיב ולהכנע לאיראן לחיזבאללה ולאל-קעידה ולחמאס. כל אלו הן תוצאות של הדיכוי הלאומי שמתבצע באמצעות שליחי מערכת המשפט. מערכת המשפט נותנת הגנה למעשה לאנשי שלטון מושחתים המתחייבים להמשיך במדיניות עקירתם של יהודים מארצם.

רשמנו לפנינו את שמות התובעים, השוטרים העדים השופטים וכל מי שהיה מעורב בהליך העוול שתוצאתו כליאת האחים יצחק ודני חלמיש. האחים היקרים פעלו בשטח במינימום הרתעה שהיא מתחת לנדרש. זאת בגין הנורמות שמערכת המשפט כפתה וכוחות הבטחון הפנימו. נורמות אלו עלו אפילו בדו"ח המוטה של ועדת וינוגרד והם אינם אינם אלא טיפוח של חרדה מיסטית מפני התגוננות מצוררים ומנצחון על אויבים. האחים חלמיש לא ירו, כנדרש על מנת להניס את המתנכלים לחייהם ולחיי המוגנים על ידם למרות שבנסיבות כאלו בכל מדינה בעולם היו יריות כאלו מתבקשות להגנה עצמית והשלטת הבטחון.

מצב הבטחון הלאומי חמור בהרבה מאבחנותיה של וועדת וינוגרד שהייתה נגועה, כידוע לכל, על פי דברי חבר בכיר בה, פרופ' יחזקאל דרור, בשיקולים פוליטיים כה חריפים עד כדי פסילת כל עבודתה.

שופטים בכירים בבית המשפט העליון המתנכרים לכל ענין שבקדושה וכל ענין ציוני מנסים להשריש מערכת תפיסתית הנלחמת בכל כוחה בדת ישראל כדי לעקור יהודים מזהותם ומנחלת אבותם אשר קידשוה בדמם וקנוה בכספם.

משפטים אלו הינם המשכה של ההתנכלות חסרת הבושה לזכויותיהם שלומם חייהם ופרנסתם של תושבי קטיף וצפון השומרון. יקצר המצע מהשתרע להאיר זדונה הזועק. בנסיבות הנוכחיות אין לאדם בר דעת מקום לתת שמץ של אמון במערכת המשפט ובגופים הנלווים הנמנים על הרשות המבצעת,

מערכת המשפט הנוכחית זוכה בסקרים חוזרים ונשנים לתמיכה של מיעוט קטן של בעלי הארץ הזאת ולפיכך אינה יכולה להמשיך ולהתנהל כמערכת משפט. היא מהווה סכנה קיומית לעם היהודי ובפיזורה יש תחילת תיקון להשבת שופטינו הטובים כבראשונה.

ישראל אריאל אב"ד,
דב שטיין,
הלל ויס

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות