close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ט כסלו ח'


BDNS.gif
בית הדין לעניני עם ומדינה
מזכיר: הרב אמנון חבר טל: 054-9400909 b.d.hartzion@gmail.com

ב"ה ח' בכסלו ס"ט

הודעת בית הדין של הסנהדרין בענין "בית השלום"ת

מדינת ישראל הוקמה מכוחו של העם היהודי וחוקתו. שלטונה איננו ריבוני לפעול כשרירות ליבו אלא מכוח השליחות שנמסרה לו על ידי העם היהודי לטובת העם היהודי. משמעל בשליחותו פקעה שליחותו. לפיכך כל החלטות המימשל המנוגדות באופן מהותי לחוקת היסוד של העם היהודי / תורת ישראל, אינן בנות תוקף.

החלטות בתי המשפט המבוססות על התעלמות מזכויות קניין של יהודים בארצם אינן החלטות בנות תוקף ולכן אין הן תורמות לחוק וסדר אלא למהומה ולהרס. כל מי שמאיים על ציבור יהודי נרדף, ביד ברזל, כדי לעשות משפט כביכול חובר לרודפי עמנו בכל הדורות.

הדמוקרטיה כפי שהיא נהוגה ומתפרשת במדינת ישראל אינה מייצגת את הציבור היהודי כנדרש ולפיכך אין להתהדר בשמה כמקור סמכות.

המאבק על "בית השלום" בחברון הוא מאבק כנגד כוחות המתבוללים שחברו לזרים נגד זכויות יסוד של יהודים כמאז ומקדם. אנו קוראים למנהיגי המפלגות להתעשת ולהתנער מן הסיסמאות זורעות הפירוד ולהתארגן כאחד לקראת מלחמה גורלית שעלולה לפרוץ בכל עת. זריעת פילוג בעם בשעה זו, עלולה לפגוע ביכולת העמידה שלנו בצורה המסכנת קיומנו.

אנו קוראים לרבני ישראל ולכוחות הלאומיים להעמיד יחד משפט ראוי לעם היהודי ולעניניו.

דב מאיר שטיין
מזכיר הסנהדרי

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות