ב"ה
כ"ד בכסלו ה'תשס"ז

תשובות לקונטרסי "דעת אמת"

ע"י דב שטיין רחל אמנו 47 ירושלים 93228
טל.  5661962 - 02  5664137 - 02      סלולרי   0508221537      פקס    02-5664137
dbtc@actcom.com
אתר אינטרנט – http://www.thesanhedrin.org/he/daat


העיסוק בניתוח הבעיות השונות שהועלו בקונטרסי "דעת אמת"
 קיבל הסכמתם וברכתם של הרבנים
יוסף שמחה גינזבורג נ"י, רבה של עומר
ויואל שוורץ נ"י, מחברם של ספרים רבים


 




אתר הזה הוקם על ידי "Volunteers for the Sanhedrin Initiative Online" בהתייעצות עם בית הדין של 71.
 האתר מאושר להפיץ מידע בנושא הזה. אף על פי כן, החומר הוצג כאן לא בהכרח עבר הגהה מנציגי בית הדין.
 2006-2008 © כל הזכויות שמורות webmaster@thesanhedrin.org