close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

קטגוריה:ועדה לעניני קרבן פסח


לועדה ניתנה המשימה לפעול ליישום המצוה התורתית של הקרבת קרבן פסח בשתוף פעולה עם כל הרשויות הדתיות, חוקיות, ומינהלתיות. הצעה הנוכחית אינה דורשת שינוי במבנים או בדרכי הניהול של הר הבית. נחוצה הסכמה בלבד "בכל שנה יהודים עורכים הכנות מאומצות לקראת חג הפסח כשליל הסדר במרכזו. אך למען האמת אנו חסרים את הענין המרכזי של ליל הסדר – קרבן פסח".

קרבן פסח הינו מצוה חמורה מן התורה הנזכרת בשלשה מקומות בתורה: שמות יב 3-12, במדבר ט 1-13, דברים ט"ז. כמו ברית המילה המצוה הראשונה המוטלת על יהודי באופן פרטי אליה הביאנו אברהם אבינו כפרטים, מצוות קרבן פסח הינה המצוה הראשונה שהוטלה עלינו כעם ישראל כציבור. המצוה מחייבת אנשים ונשים ואפילו ילדים מה שמביאנו לברית כעם.