close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

קטגוריה:ידיעון הסנהדרין א'


ידיעון הסנהדרין א'

ידיעון הסנהדרין הוא לקט מועט ראשון, אשר אם יזכנו ה' יבוא בסדרה, מתוך שפע הנושאים וההחלטות העולות ברצף מאז הקמת הסנהדרין החדשה, שהחלה בפעולתה בכ"ח תשרי, תשס"ה. הדיונים העולים בסנהדרין מגיעים לכדי מאות נושאים. כחמישה בשבוע.

השערים שבידיעון מהווים מעין דיווח לציבור המסתקרן מה העלתה הסנהדרין בשנות קיומה והאם הצדיקה את ניצני התקוות שתומכיה ומתנגדיה הרבים בציבור תלו בה. רוחב היריעה הנרמז זקוק לרענון תורני משפטי והלכתי מתמיד במציאות שעמה מתמודד עם ישראל, החי על אדמתו, ארץ אבותיו ועושה בה את צעדיו הראשונים בהקמת משפט התורה, כמשפט בלתי תלוי במערכת בתי המשפט של המדינה כדי להכשיר הדרך להשבת שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה.