English
 

ביום רביעי שעבר, י' באדר תשס"ז, 28 בפברואר 2007 יותר מ-1000 אנשים באו ולקחו חלק באירוע הפורים של ציבור בני ישראל:

  • כנס בסנהדרין

  • יריד "עסקים בחזית"

  • מופע "כאיש אחד, בלב אחד"

זה הזמן להצטרף לציבור בני ישראל!


הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ, נשיא הסנהדרין.עסקים קטנים מהשומרון, קרית שמונה, שדרות, יהודה, והגולן באו למכור מוצרים.פרופ' אהרון צינר, בית הספר למשפטים, מכללת נתניה.ציבור בני ישראל מכנס דתיים לאומיים, חילונים וחרדים גם יחד.אהרון רזאלהקהל מוחא כפיים בקצב.

לקבלת הודעות בדוא"לכתבה
חגיגות הפורים נמצאות כבר ממש מעבר לפינה, אך לפני שאנו עוטים מסכות על פנינו ומרימים את כוסיות היין העולות של גדותיהן, יהיה זה נבון מצידנו אם, בדומה לאבותינו, נאמץ אסטרטגיה מנצחת במלחמתנו נגד אויבינו הקמים עלינו לכלותנו. אחמדינג'ד, ההמן החדש של פרס, זקוק רק לארבע מילים על-מנת לנסח את שאיפותיו האידיאולוגית: "למחוק את ישראל מהמפה".