close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

שותפות עם חברות אקדמיות


מיספר חברות אקדמיות של פרופסורים ואנשי מחקר יהודים מן הארץ ומהגולה משמשים כיועצים בשירות הסנהדרין. הדבר משמש מקור עיקרי למידע וייעוץ מקצועי לעשרות תחומים במדעי הטבע, חברה, רפואה ורוח.

דף בבנייה

אנשי אקדמיה מובילים

פרסומים

ניהול, פיקוח, והתיחסות להסנהדרין המתפתחת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

בחדשות