close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

עדות תשס"ט אב י"ב


דיווחים, ניתוחים, ודעות אלו הוגשו לסנהדרין בתפקיד מיעץ בלבד, ולא בהכרח מהווים עמדה סופית של הסנהדרין. הם עבודתם של מומחים ידועים בתחומיהם, וכלולים כאן כדי לציין את סוג השאלות המטופלות בידי הסנהדרין

הד"ר יהושע סוקול הינו יועץ של הסנהדרין להלן ניתוח שלו לגבי התקפה אטומית

SoldierLegal.gif
פסיקה הלכתית לחיילים
הוועדה המייעצת
טל. 02-5661962, נייד 050-6733831, פקס. 057-7976007
דואל dbtc@actcom.com mail, רחל אמנו 47 ירושלים 93228

איום גרעיני בהיבט מעשי

הגנה אזרחית... לא תמנע סכנת המלחמה הגרעינית. אך היא תקטין משמעותית את הסתברותה. אדוורד טלר, אבי פצצת המימן

כאשר היטלר הפציץ את לונדון לראשונה הפאניקה גרמה הרבה יותר אבידות מאשר הפצצות עצמן. וכאשר תושבי לונדון השתחררו מהפחדים המוגזמים החיים חזרו למסלולם במידה רבה. וזה מה שיהיה במקרה של התקפת טרור גרעינית. קרסון קירני, יועץ ממשלת ארה"ב

אף על פי שלנשק גרעיני כוח הרס רגעי מחריד וחסר תקדים, בכל זאת הוא מוגבל. חששות הציבור בעניין ההשלכות של התקפה גרעינית או מלחמה גרעינית הינם מוגזמים במידה רבה. הבנה ברורה של השלכות אלו היא חיונית לניהול נכון של משאבי החרום ולהישרדות האומה.

תוכן העננינים

  1. מבוא
  2. עקרונות ותולדות
  3. הפצת הנשק הגרעיני והיבטים אסטרטגיים
  4. השלכות הנשק הגרעיני
  5. צפי נפגעים. מיגון ופיזור.
  6. מודעות ומוכנות
  7. שלמי תודה
  8. קריאה נוספת

טקסט מקוצץ, ראה להלן המסמך המלא:

המסמך המקורי בעברית במלאות (pdf)

המסמך בנושא אמצעי מילוט מסכנה של רעידות אדמה (PowerPoint)

הערות שוליים


בחדשות