close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשפ"ד אדר א' י"ז


לאחרונה הולכת ומתגברת הסכנה של מלחמה מצפון ומחזיתות נוספות, מלחמה שתכלול גם טילים וגם פלישה של חיל רגלים. מומחי ביטחון קובעים, שבמצב של מלחמה כזאת, הצבא לא יוכל להגן על כל היישובים. לפיכך אנחנו קוראים לכל היהודים לְהִקָּהֵל וְלַעֲמֹד עַל נַפְשָׁם. על כל קהילה וקהילה להתארגן להגנה עצמית. בפרט:

  • כל מי שיכול - יוציא רשיון לנשק, ויתאמן בשימוש בו.
  • למי שלא יכול להוציא רשיון לנשק, מומלץ להצטרף למועדון קליעה.
  • כדי להתמודד עם פגיעה אפשרית באספקת החשמל, מומלץ לכל אדם לקנות פאנלים סולריים, אופני דינמו, ומצברים גדולים לאגירת חשמל.

אנחנו קוראים למנהיגי היישובים, ראשי הערים, הרבנים, וכל מי שיש בידו להשפיע, לעורר את קהילתו להתגונן.