close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

אקטואליה


יום שכולו מקדש – לקראת הפסח

"ח ניסן תשס"

מתכבדים להזמין את הציבור ליום עיון, במלאת שלושים לפיגוע הנורא בישיבת מרכז הרב, בנושא "היערכות להקרבת קרבן פסח".

יום העיון יתקיים בע"ה ביום א' ר"ח ניסן תשס"ח בבית המדרש של ישיבת הכותל בעיר העתיקה בירושלים בין השעות 9:30-18:30.

בין הדוברים (לפי סדר א"ב): הרב ישראל אריאל, הרב איתי אליצור, הרב מנחם בורשטיין, הרב אבי גיסר, הרב ראם הכהן, הרב אהרלה הראל, הרב יצחק כהן (אביו של נריה הי"ד), הרב מאיר מאזוז, פרופ' אריה מורגנשטרן, הרב יהושע פרידמן, הרב יהודה קרויזר, הרב שבתאי רפפורט.

בין הנושאים שיידונו – קרבן פסח בזמן הזה, צליית הפסח בתנור חשמלי, פסח וחגיגה מה קודם?, פסח שחל בשבת, הבאת הפסח כהלכתו, שיפוד קרמי, מה נקרא "דרך רחוקה"

לקריאה נוספת