Click here for the Sanhedrin site in English

שאלון כישורים למתנדבים

אם הינך מעוניין להתנדב למשימות שונות שנדרשות על ידי סנהדרין בית דין גדול של 71 ע"ר או להצהיר נאמנות. נבקשך למלא בשאלון שלקמן את הנראה לך.ולשלוח את זה אלינו. חלק מהמשימות הדחופות ביותר כולל לתרגם, להפיץ חומר, להסביר את התפקיד והפעולות  של הסנהדרין, עידוד תמיכה בסנהדרין, עדות מקצועית ואחרת, הגשת הצעות חוק,  יעוץ משפטי,  הוצאות לאור, וכו'.

אם אתה רוצה לתקן או להוסיף מידע, שלח מחדש את המידע  עם אותה כתובת דואל.
אם ברצונך לבטל את רישומך. רשום את כתובת הדואל שלך וסמן "בטל מהרשימה".
.


 דואר אלקטרוני

בטל מהרשימה

שם משפחה

שם פרטי

שם משפחה באותיות לטיניים

שם פרטי באותיות לטיניים

מין
זכר נקבה
Iמס. ת.ז. בארץ מגוריו

תאריך לידה

מקצועות אזרחיים

רמת השכלה

מצב משפחתי מספר ילדים בכלל ובבית בפרט

מקצוע צבאי (אם שייך)

דרגה בצבא

ארץ מגורים

ארץ אזרחות

כתובת

טלפן בבית

טלפן בעבודה

טלפון נייד

פקס

ידיעת שפות בכל שפה דרגת יכולת הדיבור מ1-9 כאשר 9 =שולט בשפה 1-=ידיעה אפסית

speak
דיבור
read
קריאה
write
כתיבה
אנגלית
עברית
ארמית
אידיש
אחר

דת

השכלה תורנית

דרגת מוכנות לפעול לפי הנחיות הסנהדרין מ1-9 כאשר 9 =לגמרי 1-=מתנגד

גובה

משקל

מצב בריאותי

שמות 3 ממליצים היינו שם משפחה פרטי ת.ז. טלפון כתובת מלאה כנ"להוראות


הפרטיות שלך חשובה לנו.  אנו עושים כל מאמץ להבטיח שהמידע האישי שאתה מספק אלינו ישאר חסוי. אנחנו לא נמכור, נשכיר, או נגלה באופן אחר כל מידע אישי שתמציא לנו לצד שלישי אלא אם כן הדבר נחוץ למטרה שלשמה מסרת את המידע.


אתר הזה הוקם על ידי "Volunteers for the Sanhedrin Initiative Online" בהתייעצות עם בית הדין של 71.
 האתר מאושר להפיץ מידע בנושא הזה. אף על פי כן, החומר הוצג כאן לא בהכרח עבר הגהה מנציגי בית הדין.
 2006-2008 © כל הזכויות שמורות webmaster@thesanhedrin.orgהקש למאמרים
נוספים