קליק כאן לקבל הדף בעברית

Search the Site:

search tips / sitemap

Click for Related Articles


Volunteer qualifications questionnaire

If you are interested in volunteering for various tasks required by the developing Sanhedrin, you can fill out the questionnaire below and submit it to the Re-established Jewish Sanhedrin.  Some of the more urgent tasks needed now include translating, distributing material, explaining the role and operation of the Sanhedrin, encouraging wider acceptance, etc.  As the Sanhedrin develops, other tasks may include giving testimony, submitting bills to the legislature, publications, diplomacy, etc.

All of the information is optional, so submit whatever you are comfortable with.

If you wish to correct or add to the information, simply resend the information with the same e-mail address.
To delete the information on file, simply enter your e-mail address and check the "delete" box


E-mail
       delete

Last Name

First Name

שם משפחה (last name in Hebrew letters)

שם פרטי (first name in Hebrew letters)

Gender
מין
MaleFemale
ID - מס. ת.ז. בארץ מגוריו

Date of birth
תאריך לידה

Occupation
מקצועות אזרחיים

Level of Education
רמת השכלה

מצב משפחתי מספר ילדים בכלל ובבית בפרט
Marital Status, Children (total) (at home)


Military service (if any) מקצוע צבאי

Military rank
דרגה בצבא

Country of residence
ארץ מגורים

Country of citizenship ארץ אזרחות

Address
כתובת

Telephone (home) טלפן בבית

Telephone (work) טלפן בעבודה

Telephone (mobile) טלפון נייד

Fax
פקס

ידיעת שפות בכל שפה דרגת יכולת הדיבור מ1-9 כאשר 9 =שולט בשפה 1-=ידיעה אפסית
Level of fluency in each language 1-9, 1=no knowledge, 9=fluent

speak
דיבור
read
קריאה
write
כתיבה
English
Hebrew
Aramaic
Yiddish
Other

Religion דת

Religious Education השכלה תורנית

דרגת מוכנות לפעול לפי הנחיות הסנהדרין
Do you consider the developing Sanhedrin youר religious authority?
(1=no, 9=yes)
Height גובה

Weight
משקל

Health
מצב בריאותי

שמות 3 ממליצים היינו שם משפחה פרטי ת.ז. טלפון כתובת מלאה כנ"ל
Names of 3 references, including full name, ID number, Telephone, and complete address
 


Interests & Comments


Your privacy is important to us.  "Friends of the Sanhedrin" makes significant efforts to ensure that the personal information you provide to us remains private. We will not sell, rent, or otherwise disclose any personal information you provide to us to third parties unless required to do so by law.


This website was established by "Volunteers for the Sanhedrin Initiative Online" in consultation with the nascent Sanhedrin.
It is authorized to distribute information. However the material presented here has not necessarily been
reviewed by the Sanhedrin and may or may not represent the official position of the Sanhedrin
Copyright © 2006-2008, All rights reserved. webmaster@thesanhedrin.org