close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הסנהדרין המתפתחת


הניסיון הנוכחי להקים את הסמיכה מחדש ולהקים סנהדרין הוא הניסיון השישי בחמש מאות השנים האחרונות, אך בניגוד לניסיונות קודמים, נראה שלראשונה יש הסכמה רחבה בין מובילי חכמי התורה החיים בארץ. של ישראל על הצורך הדוחק במוסד כזה בזמן זה. הרב דב לבנוני הסביר את הצעדים לקראת הניסיון האחרון לחדש את מוסד הסמיכה בשנת 2004, באמצעות קונצנזוס של מאות מהרבנים המשפיעים והמלומדים ביותר החיים בארץ ישראל. הרב יעקב בירב והרב יוסף קארו הניחו תשתית הלכתית מצוינת להבנת משנתו זו של הרמב"ם, הניסיון הנוכחי להקים מחדש את הסנהדרין היהודית ניסה ללמוד מניסיונות קודמים ולהימנע מכמה מהמלכודות.