Click here for the Sanhedrin site in English

בית-הדין הגדול בחדשות

31/01/2007 י"ב שבט תשס"ז
ייחקרו רבנים שהוציאו "דין מוסר" על האלוף נווה (YNet)
31/01/2007 י"ב שבט תשס"ז חקירה פלילית נגד רבנים שגזרו "דין מוסר" על אלוף פיקוד מרכז (הארץ)
31/01/2007 י"ב שבט תשס"ז הרבנים שאיימו על האלוף ייחקרו (NRG)
21/03/2006 כ"א אדר תשס"ו
דיון בענין הבחירות המתקיימות במדינה 

חמר בהכנה
20/03/2006 כ' באדר תשס"ו
סכנה: סנהדרין! מאת הרב הנקין (אתר הצופה)
תגובה למאמר הרב הנקין מאת פרופ' הלל וייס דובר הסנהדרין
03/02/2006 ה' בשבט, תשס"ו
לתושבי עמונה - והנאבקים על ארץ ישראל
01/02/2006 ג' בשבט, תשס"ו
- בענין שכונת מצפה שלהבת שבחברון
07/03/2005 כו' אדר א', תשס"ה
- בענין 'התנתקות' מעזה

- עוד בית-הדין הגדול בחדשות (ארוץ 7)אתר הזה הוקם על ידי "Volunteers for the Sanhedrin Initiative Online" בהתייעצות עם בית הדין של 71.
 האתר מאושר להפיץ מידע בנושא הזה. אף על פי כן, החומר הוצג כאן לא בהכרח עבר הגהה מנציגי בית הדין.
 2006-2008 © כל הזכויות שמורות webmaster@thesanhedrin.org
הקש למאמרים
נוספים