Click here for the Sanhedrin site in English


 בס"ד  י"ג באייר, תשס"ו

בענין בג"ץ נגד ישום מסקנות ועדת טל 

כדרכו נדחק בג"ץ לדון בסוגיות ערכיות שהן נשמת אפו של העם היהודי שאסור לו לדון בהן.

קביעת בג"ץ שאין סיבה ליהודי שומר תורה שלא לשרת בצה"ל כוזבת. בצה"ל נוהגות למעשה הפרות בוטות של זכויותיהם הדתיות של חיילים מבלי שעושיהן יעמדו לדין כמו הפקודות לחלל שבתות בגירוש והרס מחוות גלעד ועד גוש קטיף ולאחרונה אף בחברון. צה"ל יוזם ומגבה ההתעללות וביזוי חיילים דתיים  ומגן על מבצעיהן ממשפט. 

על אף התועלת ההשקפתית והמעשית הזמנית שצומחת הפעם מעמדת הבג"ץ לציבור לומדי התורה אנו מקוים שצעירים ישקלו את שירותם בצבא לפי המטרות והיעדים של הצבא; האם הם פוגעים או אינם פוגעים מהותית בקיומה של מדינה יהודית ובזכויות יסוד של האדם, הקהילה והעם. כי יש נסיבות כפי שכבר היו שעדיף ללמוד בישיבה- בית היוצר לנשמת האומה.


המסמך המקורי בעברית  (pdf)
אתר הזה הוקם על ידי "Volunteers for the Sanhedrin Initiative Online" בהתייעצות עם בית הדין של 71.
 האתר מאושר להפיץ מידע בנושא הזה. אף על פי כן, החומר הוצג כאן לא בהכרח עבר הגהה מנציגי בית הדין.
 2006-2008 © כל הזכויות שמורות webmaster@thesanhedrin.orgהקש למאמרים
נוספים