close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

פסקי דין וחוות דעת עד היום


לקמן יש רשימה חלקית של פסקי דין וחוויות דעת משפטית. אלו בא מהסנהדרין, מתת בתי דין ווועדות בחסות הסנהדרין. רוב הם בעברית, חלק קטן הם באנגלית. אפשר למצוא קריאות דחופות לקהל הציבור כאן


הסנהדרין המפתח

בית הדין לעניני עם ומדינה

וועדה לצבא ובטחון (קבינט מלחמה)

ועדה כלכלית

ועדת מחקר לאיכון המיקום המדויק של המקדש והמזבח

ועדה לעניני קרבן פסח

בית הדין לעניני בני נוח

References