close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הבדלים בין גרסאות בדף "פסיקה הלכתית לחיילים"


(פסקי דין וחוות דעת עד היום)
 
(10 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
[[Image:SoldierLegal.gif|left]]
 
[[Image:SoldierLegal.gif|left]]
 +
מטרת הוועדה לייעץ לסנהדרין בבעיות צבא ובטחון.
  
NOTE THIS MATERIAL AND THE MATERIAL POSTED UNDER THIS CATEGORY IN UNDER CONSTRUCTION AND IS NOT APPROVED IS ITS CURRENT FORM
+
הועדה עוסקת בבעיות בטחון עקרוניות. ומייעצת לסנהדרין כדי שזו תוכל לפעול בתחומים בהם עד כה מנעו מגופים רבניים לעסוק בהם.
  
הנחיית לוחמי ישראל. קוד אתי מתון
+
במקביל לועדה מונה רב מנוסה בבעיות צבא כדי לפסוק לחיילים פונים בשאלות הלכתיות המתרחשות בצבא ואופיניות לפעילות הצבאית.
  
הערה – הדברים נכתבו כך שלא יחרגו מן החוקים שחקקה הכנסת!!!
+
כמו שמירת שבת בתנאי חירום,  פקודות בלתי חוקיות לחלל שבת,  בעיות כשרות ואף בעיות אמונה.
  
אין הם משקפים דעת תורה במלואה!!!
+
==היועצים הצבאיים==
 
 
הבנת הרקע לשיטת ניהול מלחמותיה של המדינה
 
 
 
אמנם, רוב "אזרחי" המדינה יהודים, אולם כ35% מן האוכלוסיה אינה של יהודים. (הסטטיסטיקות הממשלתיות כוללות נתונים כוזבים לפי תורת ישראל.)
 
 
 
ליתר תוקף יאמר במידה רבה של בטחון, שרובם של  מיעוטים אלו, בגלוי ובסתר, תומכים באויבינו במאבקיהם בנו כפי שהבר משתמע מפיות מנהיגיהם המובהקים רוצים לראות באבדנה של מדינת ישראל (היה לא תהיה).
 
 
 
המוסד המחוקק של המדינה מייצג מטבע הדברים, מאוויים של כל "אזרחי" המדינה.
 
 
 
אין המוסד הזה יהודי מובהק בזהותו. מכאן נגזר שכך גם הממשלה הנבחרת על ידי כל ה"אזרחים". בוודאי נכון הדבר לגבי מוסדות המשפט שמלכתחילה התמנו תוך הטיה משמעותית ועל דעת שאינם מחוייבים לא לחוקת היסוד של עם ישראל ואף לא לאינטרסים של העם היהודי.
 
 
 
מכאן מסקנה פשוטה, שליהודים בארץ אין מוסד המייצג את מאווייהם ואת הגדרתם העצמית שנבחר על ידם (למעט הסנהדרין).
 
 
 
ארצנו, נגזלה מאיתנו על ידי הרומאים בסיוע לגיונותיהם שגוייסו באירופה ובמזרח התיכון כולו במעשי רצח (ג'נוסייד) וביזה. נסיונותינו לחזור אל נחלתנו נמנעו על ידי גויים נוצרים ומוסלמים שבדבר אחד לפחות היו דומים – רצח יהודים המוני וגזילת אדמותיהם וארצם.
 
 
 
יושביה הנכרים בארצנו:
 
 
 
-ברובם המכריע מוסלמים שכידוע מאמינים בעקרון "דין מוחמד בסיף" אם כעקרון דתי ואם כעקרון לאומי אליהם בעיקר מתייחסים הדברים.
 
 
 
-אינם עושים דין אמיתי בפושעים היוצאים מתוכם הן בדיני נפשות והן במעשי גניבה ושוד ואף מעודדים בשתיקה ובמעשים ואף לעיתים יוזמים את פעולותיהם. התשתית האנושית של אוכלוסיה זו תומכת ברובה המכריע בטרור (80% כפי שהתפרסם בעתון "הארץ" ב11 יוני 02. 70% תומכים בהתאבדויות הרצחניות  שיעור גבוה זה הינו יציב כבר שנים ארוכות, זהו רוב מכריע) היינו נוטלים חלק במעשי רצח של יהודים לפחות בתמיכה מוסרית ואחרת. (איננו שומעים על ישות ערבית ציבורית משמעותית כל שהיא המגנה התנהגות זו מטעמי צדק.לעיתים רחוקות שומעים על גינוי  מטעמים של "אינטרסים פלשתיניים...").  לכן סתם ערבי תושב הארץ הינו בחזקת שותף לרצח (חזקת רוב). יש ביניהם המסכימים ל"הודנה" היינו שביתת נשק עד לרגע בו יוכלו לנו (היה לא תהיה).
 
 
 
גם ה"טובים" שביניהם המתגייסים לצ.ה.ל. (בדואים) רואים להם מטרה לא פעם להסיג את עמנו מארצנו (למשל בראיון בכ"ח אלול תשס"ב ברשת ב' עם ראש מועצת זרזיר סא"ל במילואים ['בדואי טוב']...).
 
 
 
-בעליל אינם מאמינים בתנ"ך.
 
 
 
-אינם רואים עצמם מחוייבים להסכמים עליהם חתמו נציגיהם. שקרים וכזבים בפיהם ובחתימותיהם הן בגדר אמצעי "חוקי" להשגת מטרותיהם כפי שחינכם לכך "נביאם".
 
 
 
אשר על כן, אין הם נחשבים לבני נוח הגונים ובוודאי שאינם נחשבים לגרי תושב.
 
 
 
מי מהם שאינם יוצאים מן הגדר הזה  ראוי שיפנו את הארץ.
 
 
 
כבני אדם, יוכלו לדרוש זכות ליחס כאל בני אנוש אם ינהגו כבני אנוש הגונים.
 
 
 
ניתן יהיה לממש בחינת מעמדם כבני אנוש הגונים על ידי קבלתם 7 מצוות בני נוח בלב שלם ובהצהרה אמינה בפני בית דין  ישראלי כשר לכך.
 
 
 
לכן:
 
 
 
א. מי שהתיישב בארצנו הגזולה (בין אם ידע זאת היטב ובין אם לאו) בסופו של דבר שותף (למיצער) לגזל. מגזלנים יש מקום לתבוע החזרת הגזלה, פיצויים על תמורת הפקת פירות ממנה ונזקים לרכוש.
 
 
 
ב. אין הבדל מהותי בין הערבים תושבי המדינה, יש"ע, או שכנינו מסביב. רובם ככולם בני אותן ישויות לאומיות תרבותיות. יש לדחות את תעמולת הכזב, המופצת על ידי משתפי הפעולה הבוגדנים שבתוכנו, על היות אזרחי הארץ הערבים נאמנים למדינת ישראל. כלל זה ספק רב אם חל ולו גם על מיעוט קטן מתוכם.
 
 
 
ג. נשלל הרעיון לפיו ניתן להתייחס לנכרי בודד בארץ כמי שעלינו להוכיח את אשמתו. אם אינו מוכן להתנער בגלוי ובלב שלם מן העוולות דלעיל נשללת זכותו המוסרית לשבת בארץ.
 
 
 
ד. אנו קוראים לנהוג על פי הכלל של הפחתה מתמדת בשיעור הערבים המסוכנים היושבים בארץ כולה.
 
 
 
==שופטים==
 
  
 
בועדה נמצאים הד"ר אורי מלישטיין – ידוע בפרסומים רבים בפילוסופיה צבאית והיסטוריה צבאית
 
בועדה נמצאים הד"ר אורי מלישטיין – ידוע בפרסומים רבים בפילוסופיה צבאית והיסטוריה צבאית
שורה 63: שורה 18:
 
מרכז - רבי דב מאיר שטיין בסיוע חברי הסנהדרין ומוסדותיה.
 
מרכז - רבי דב מאיר שטיין בסיוע חברי הסנהדרין ומוסדותיה.
  
==פסקי דין וחוות דעת עד היום==
+
==דוחות, ניתוח וחוות דעת==
  
* [[הכרזה תשס"ע חשון כ"ט ז'|הנחיית לוחמי ישראל]] (כ"ט בחשון תשס"ע, 16 בנובמבר 2009)
+
* [[הכרזה תש"עא אדר א' כ"ח|מי האיש אשר בנה בית והצבא הרסו ילך וישוב לביתו]] החייל הסרבן מחוות גלעד סולק מחטיבת כפיר (אדר א' כ"ח, תש"עא, 4 במרץ 2011)
 +
* [[הכרזה תשס"ע שבט ז'|החייל שקרא לסרבנות: הייתי עושה זאת שוב]] (ז' בשבט תשס"ע, 22 בינואר 2010)
 +
* [[הכרזה תשס"ע חשון כ"ט ז'|הנחיית לוחמי ישראל. קוד אתי מתון]] (כ"ט בחשון תשס"ע, 16 בנובמבר 2009)
 
* [[הכרזה תשס"ע חשון כ"ט ו'|מקורות בענין: דין רודף]] (כ"ט בחשון תשס"ע, 16 בנובמבר 2009)
 
* [[הכרזה תשס"ע חשון כ"ט ו'|מקורות בענין: דין רודף]] (כ"ט בחשון תשס"ע, 16 בנובמבר 2009)
 
* [[הכרזה תשס"ע חשון כ"ט ה'|מדוע הלימודים בישיבה אינם משקפים השתמטות מהגנה על המדינה]] (כ"ט בחשון תשס"ע, 16 בנובמבר 2009)
 
* [[הכרזה תשס"ע חשון כ"ט ה'|מדוע הלימודים בישיבה אינם משקפים השתמטות מהגנה על המדינה]] (כ"ט בחשון תשס"ע, 16 בנובמבר 2009)
שורה 72: שורה 29:
 
* [[עדות תשס"ע חשון כ"ט ב'|הפוסט-מודרניסטית הרווחת היום בישראל ובכל העולם המערבי]] (כ"ט בחשון תשס"ע, 16 בנובמבר 2009)  
 
* [[עדות תשס"ע חשון כ"ט ב'|הפוסט-מודרניסטית הרווחת היום בישראל ובכל העולם המערבי]] (כ"ט בחשון תשס"ע, 16 בנובמבר 2009)  
 
* [[הכרזה תשס"ע חשון כ"ט|מכת נגד לנסיון/איום השמדה כיצד]] (כ"ט בחשון תשס"ע, 16 בנובמבר 2009)
 
* [[הכרזה תשס"ע חשון כ"ט|מכת נגד לנסיון/איום השמדה כיצד]] (כ"ט בחשון תשס"ע, 16 בנובמבר 2009)
 +
* [[עדות תשס"ט אב י"ב|איום גרעיני בהיבט מעשי]] (י"ב באב תשס"ט, 2 אוגוסט 2009)
 
* [[הכרזה תשס"ח אייר י'|פתיחת שער לרכב בשבת]] (י' באייר תשס"ח, 15 במאי 2008)
 
* [[הכרזה תשס"ח אייר י'|פתיחת שער לרכב בשבת]] (י' באייר תשס"ח, 15 במאי 2008)
 +
* [[חוות דעת תשס"ח שבט כ"ה|דו"ח וינוגרד (חקירת מלחמת לבנון 2), מסקנותיו והשלכותיו]] (כ"ה שבט תשס"ח,1 בפבואר 2008)
 +
* [[הכרזה תשס"ז סיון ה'|הדרך לבטחון ולשלום כרוכה בתיקונן של שגיאות יסוד: עקרונות המדיניות הנדרשת לעת הזאת בחבל  עזה]] (ה' סיון תשס"ז,22 במאי 2007)
 +
* [[עדות תשס"ו אב ח'|חיים עם הטרור – התבזרות ולא התכנסות]] (ח' אב תשס"ו, 2 אוגוסט 2006)
  
 
==ניהול, פיקוח, והתיחסות להסנהדרין המתפתחת==
 
==ניהול, פיקוח, והתיחסות להסנהדרין המתפתחת==
  
הסנהדרין נתקלת לעיתים קרובות בבעיות צבא ובטחון.
+
דיווחים, ניתוחים, ודעות אלו הוגשו לסנהדרין בתפקיד מיעץ בלבד, ולא בהכרח מהווים עמדה סופית של הסנהדרין. הם עבודתם של מומחים ידועים בתחומיהם, וכלולים כאן כדי לציין את סוג השאלות המטופלות בידי הסנהדרין
 
 
בהתאם הוחלט על הקמת ועדה מייעצת.
 
 
 
מטרת הוועדה לייעץ לסנהדרין בבעיות צבא ובטחון
 
  
 
==קישורים חיצוניים==
 
==קישורים חיצוניים==

גרסה אחרונה מ־14:38, 4 במרץ 2011

SoldierLegal.gif

מטרת הוועדה לייעץ לסנהדרין בבעיות צבא ובטחון.

הועדה עוסקת בבעיות בטחון עקרוניות. ומייעצת לסנהדרין כדי שזו תוכל לפעול בתחומים בהם עד כה מנעו מגופים רבניים לעסוק בהם.

במקביל לועדה מונה רב מנוסה בבעיות צבא כדי לפסוק לחיילים פונים בשאלות הלכתיות המתרחשות בצבא ואופיניות לפעילות הצבאית.

כמו שמירת שבת בתנאי חירום, פקודות בלתי חוקיות לחלל שבת, בעיות כשרות ואף בעיות אמונה.

היועצים הצבאיים

בועדה נמצאים הד"ר אורי מלישטיין – ידוע בפרסומים רבים בפילוסופיה צבאית והיסטוריה צבאית

אביתר בן צדף - מי שהיה עורך עיתון ההגות הצבאית "מערכות"

ד"ר מיכאל ברונשטיין – ידוע במחקרי קרבות רבים שהשתתף בעריכתם.

מרכז - רבי דב מאיר שטיין בסיוע חברי הסנהדרין ומוסדותיה.

דוחות, ניתוח וחוות דעת

ניהול, פיקוח, והתיחסות להסנהדרין המתפתחת

דיווחים, ניתוחים, ודעות אלו הוגשו לסנהדרין בתפקיד מיעץ בלבד, ולא בהכרח מהווים עמדה סופית של הסנהדרין. הם עבודתם של מומחים ידועים בתחומיהם, וכלולים כאן כדי לציין את סוג השאלות המטופלות בידי הסנהדרין

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


בחדשות