close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ע חשון כ"ט ד'


דיווחים, ניתוחים, ודעות אלו הוגשו לסנהדרין בתפקיד מיעץ בלבד, ולא בהכרח מהווים עמדה סופית של הסנהדרין. הם עבודתם של מומחים ידועים בתחומיהם, וכלולים כאן כדי לציין את סוג השאלות המטופלות בידי הסנהדרין

SoldierLegal.gif
פסיקה הלכתית לחיילים
הוועדה המייעצת
טל. 02-5661962, נייד 050-6733831, פקס. 057-7976007
דואל dbtc@actcom.com mail, רחל אמנו 47 ירושלים 93228

ב"ה

על שלום על הערבים לשלם

מדינת ישראל שוגה חמורות בכך שהיא מודיעה בשער בת רבים שרצונה בשלום. הרוצה בשלום צריך לשלם עבורו. הוא גם מפסיד את הסיכוי להפתיע את האויב.

המציאות הינה שלמדינה איסלאמית/ערבית הפותחת במלחמה נגדנו אין מה להפסיד יותר מאשר נזק כלכלי ושטח קרקעי קטן. אך למדינת ישראל יש הרבה מה להפסיד. היא עלולה להפסיד הכל כולל ח"ו סכנת חיים מוחשית לכל אזרחיה היהודים. מאזן זה לא יעודד אף מדינה ערבית לעשות שלום משום שמאזן הרווח וההפסד לכל מדינה ערבית הוא טוב דווקא במצב של העדר שלום. מצב כזה נותן לגיטימציה מוסרית לפתיחה במלחמה בכל עת. לא זו אף זו הסיכוי להגנה על ישראל, מן הבחינה הגיאוגרפית לפחות, הינו קטן.

על מדינת ישראל לשנות את השיח כלהלן:

א. למדינת ישראל יש לפי ההבטחה התנכי"ת זכויות לשטחים למשל כל השטח שעד הפרת. בהתאם מדינת ישראל טוענת לזכות לבעלות על שטח זה מחד ועד נחל מצרים(כנראה הנילוס).

ב. בכל מקרה הגבול הצפוני הטבעי היה עם לבנון עד הליטני למיצער והיה כנראה עד ביירות הנזכרת במקרא כעיר ישראלית – בארות.

השטחים של הגלעד והבשן הם שטחים ישראליים במקורם כבר לפני 3000 שנה. אם תקרה מלחמה על מדינת ישראל לממש כיבוש וסיפוח של השטחים שהיו שלה מלכתחילה ואם הנסיבות יאפשרו זאת, אלו שנקבעו לגבולותיה העתידיים. מי שחושש מהשליטה על עמים זרים צריך להבין שעל עם ישראל מוטלת החובה לגייר את כל האומות לשמירת 7 מצוות בני נוח. זאת תהיה ההזדמנות לממש זאת.

ג. מדינת ישראל רואה בהתיישבות ערבית בשטח הזה התיישבות בלתי חוקית שנעשתה בחסות מדינות אימפריאליסטיות (במיוחד בריטניה) שלא כדין. מה גם שחלק ניכר משטחים אלו הוקצו לעם ישראל בחבר הלאומים. בכל מקרה של בעיה לגבי האוכלוסיה הזו על בריטניה שיצרה את הבעיה לקלוט את האוכלוסיה הזאת

ד. למדינת ישראל יש שטחים רבים שנקנו בכסף מלא על ידי ישראלים והנמצאים מצפון לגבול הנוכחי ואף בדרום במקום שאינו בידי המדינה בינתיים. שטחים אלו הולאמו על ידי סוריה ירדן לבנון וה"פלשתינים" שלא כדין. המדינה תובעת ממדינות אלו את הזכות על מקרקעים אלו עבור בעליהן הישראלים כולל פיצוי כספי על השימוש בהם עד כה לפי מחירי שוק.

ה. שביתת הנשק הנוהגת בין ישראל לסוריה ולבנון הינה דו צדדית. היינו הכוח המוסרי שיש ללבנונים ולסורים לשוברה אינו גדול מזה שיש לישראלים. ישראל שומרת לכן לעצמה את הזכות להתקפת פתע.

ה. מדינת ישראל למען שלום אמת מאוזן מוכנה לדון בפשרה הוגנת לאיזון האינטרסים והזכויות ההדדיים.

ו. מדינת ישראל למען שלום אמת מוכנה לשקול הפסקת תביעתה על חלק מהשטחים שהובטחו לה על ידי בורא עולם מבלי לוותר על עצם הזכות.

הצהרה כזאת תשמע מבהילה אבל תשנה כליל את מאזן האימה במזרח התיכון. שכנינו הערבים יתחילו לחשוב על הכדאיות בשלום וכנראה יותר מהר!!

דב שטיין

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות