close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הבדלים בין גרסאות בדף "אתר לסיוע לכינון ומיסוד סנהדרין"


שורה 26: שורה 26:
  
 
* [[רעיון חידוש בית-הדין הגדול|רעיון חידוש בית-הדין הגדול, והיסודות ההלכתיים לפעילות]]
 
* [[רעיון חידוש בית-הדין הגדול|רעיון חידוש בית-הדין הגדול, והיסודות ההלכתיים לפעילות]]
* [http://www.thesanhedrin.org/he/main/organization.html המבנה ההיררכי של בית-הדין הגדול]
+
* [[המבנה ההיררכי של בית-הדין הגדול]]
 
* [http://www.thesanhedrin.org/he/main/xvrim.html בעלי התפקידים – כתובות ומספרים]
 
* [http://www.thesanhedrin.org/he/main/xvrim.html בעלי התפקידים – כתובות ומספרים]
 
* [http://www.thesanhedrin.org/he/main/hanavi-habkuk.html מדוע בעניני דת ומדינה נחוצה פסיקה על ידי רבנים בלתי תלויים: הסבר הרב דב מאיר שטיין]
 
* [http://www.thesanhedrin.org/he/main/hanavi-habkuk.html מדוע בעניני דת ומדינה נחוצה פסיקה על ידי רבנים בלתי תלויים: הסבר הרב דב מאיר שטיין]

גרסה מ־12:26, 19 במרץ 2008

אתר לסיוע לכינון ומיסוד סנהדרין –בית דין גדול של 71 ע"ר

הנהלת הסנהדרין החליטה: לעיון רשימת תומכים!


מעוניין
תומך
נאמן להוראות הסנהדרין

 
שאלון כישורים לסנהדרין

סנהדרין הוא שם המוסד ההלכתי העליון כפי שהוא מוכר בפי הציבור במהלך אלפיים השנים החולפות זהו שם לועזי יווני שפירושו (מועצה). במקורותינו הקדומים יותר מוכר המוסד בשמו בית הדין הגדול.

הסנהדרין נוסדה על ידי משה רבנו והתקיימה עד התקופה הרומית כאשר כל איש שעזב את המוסד (מחמת פטירה ח"ו או סיבה אחרת) הוחלף ע"י תלמיד חכם חשוב שמילא את מקומו כך שהוא התקיים מעבר לממד הזמן של אורך חייהם של חבריו. בתקופה הרומית רדפו הרומאים את חברי הסנהדרין והרגום כדי לחסל את ההנהגה הרוחנית של עם ישראל.

בתחילת שנת תשס"ה חודש המוסד בטבריה בהתכנסות של 71 תלמידי חכמים לפי מתווה שקבע הרמב"ם כך שיהווה הוא ואנשיו המשך רציף לבית הדין הגדול של משה רבנו. המינויים בסנהדרין בשלב זה הינם ארעיים והם יתקבעו בבוא העת על פי החלטה. הנהלת הסנהדרין החליטה: לעיון רשימת תומכים!

יוזמת עונניות של הסנהדרין

כללי

חדשות

נושאים לדיון

צרו קשר

Click here for English website