close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

איך אפשר לעזור?


תלמידי חכמים

-הפניה הינה לכל מי שהדבר יקר ללבו לחשוב על מועמדים מתאימים להציעם לאגודה כדי לצרפם לבית הדין ולסייע בשכנוע המועמדים להצטרף:

מועמד מתאים היינו ת"ח (לאו דווקא רבן של כל בני הגולה) אמיץ לב ובלתי תלוי המסוגל לקבל אחריות והחלטות חדשניות תוך הקפדה על גדרי ההלכה המסורה לנו מסיני. מערכת משפט כלל ארצית נוחצת לכל ישוב בן 120 תושבים ומעלה סנהדרין קטנה. היינו מדובר ברבבות דיינים.

כמו כן מחפשים פעילים מתנדבים שיאותו לרכז נושאים שונים הנוגעים להנהגת העם היהודי ככלל.

במיוחד אנשי מקצוע בתחומי המחשבים, האינטרנט, סטטיסטיקה ודמוגרפיה, מדעי המדינה, משפטנים, רופאים, יחסים בינלאומיים, מינהל ציבורי, פילוסופיה, חקר ביצועים וכיו"ב.

העיקר, בכל מקרה, פנה והצטרף.

אם הינך מעוניין להתנדב למשימות שונות שנדרשות על ידי סנהדרין בית דין גדול של 71 ע"ר או להצהיר נאמנות. נבקשך למלא בשאלון את הנראה לך.ולשלוח את זה אלינו. חלק מהמשימות הדחופות ביותר כולל לתרגם, להפיץ חומר, להסביר את התפקיד והפעולות של הסנהדרין, עידוד תמיכה בסנהדרין, עדות מקצועית ואחרת, הגשת הצעות חוק, יעוץ משפטי, הוצאות לאור, וכו'.

ביסוס כלכלי

-אחת מן הבעיות הבוערות הינה בעיית המימון של פעולות הסנהדרין. הסנהדרין מתכנסת כעת פעם בחודש. התוצאה הינה שעניני עם ישראל משתהים. הרבנים פועלים בהתנדבות. זו סנהדרין של שונאי בצע. באשר חבריה משלמים מזמנם וכיסם כדי לקיים את פעילותה.

כדי שתלמידי חכמים יוכלו לשבת בנחת ולטפל בצורה שוטפת ומהירה דיה בבעיות עם ישראל שמהן המחכות לפתרונן כבר אלפיים שנה נחוץ לפתח מקורות מימון לשכירת מבנה מתאים לריהוטו למערכת זימון הרבנים ולמימון שהייתם במקום. להזכיר שבימי הסנהדרין בתפארתה היה שכרו של חבר סנהדרין מאה מנה לשנה.

אין זה כל כך טוב שחברים יקבלו כספים ממימסדים קיימים באשר אז הם יהיו מלאי נגיעות ו"קנויים" לכן נחוץ לפתח מערכת כלכלית עצמאית שתפרנס את היכולת של רבנים לשבת קבוע במקום על מנת ללמוד את הבעיות ולמצוא להם פתרונים.

המקור הכלכלי צריך שיהיה חיובי, בונה ובלתי תלוי.

בהתאם מוצע בזאת לכל מי שצורך מוצרי דיאבטיקה (היינו מוצרי בריאות) לפנות בבקשה להספקת המוצרים הללו ממערכת תומכת סנהדרין שהוקמה. האספקה תיעשה על שמות חברי הסנהדרין מה שיבטיח להם רווח מסחרי ויאפשר העמדתם לרשות הציבור בנוכחות רציפה בסנהדרין. כל חבר סנהדרין יספק חלק מן הסחורות המבוקשות כאשר הרווח הקמעונאי יהיה על שמו. האספקה תיעשה כך שהרווח יחולק בשווה. הציבור מוזמן בזאת להפנות בקשות להזמנת מוצרים כאלו אל הדואר האלקטרוני של האתר או בטלפון ובפקסימיליה. הן הזמנות למוצרים מוגדרים מראש מכל סוגי הדיאבטיקה הידועים והן הזמנות מבוססות יעוץ על ידי נטורופתים שיפעלו בצמוד. הנה"ח של ההזמנות תפורסם ותהיה תחת בקרה של המזמינים ושל אחרים על מנת להבטיח שימוש בהכנסות למטרות הסנהדרין בלבד. שיקים ירשמו על שם "השיבה שופטינו" באשר זהו הגוף העיסקי שיטפל בענין.

כמובן שניתן גם לשגר תרומות לפי הכתובת דלעיל על שם "סנהדרין – בית דין גדול של 71 ע"ר " זהו מוסד עם זהות פיננסית אחרת באשר הינו מוסד ללא כוונות רווח.

לשלח ל -
"סנהדרין – בית דין גדול של 71"
רחל אמנו 47 ירושלים 93228

טל. 5661962 02
סלולרי 8221537 050
טלפקס. 5664137 02