close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

זיכיונות


להלן רשימת זיכיונות עם הגישות להרשאות משתמש שמשויכות אליהן. משתמשים יכולים לאשר ליישומים להשתמש בחשבון שלהם, אבל עם הרשאות מוגבלות בהתאם לזיכיון שהשמשתמש נתן ליישום. יישום שפועל בשמו של המשתמש אינו יכול להשתמש בהרשאות שאין למשתמש. ייתכן שיש מידע נוסף על הרשאות פרטניות.

זיכיוןהרשאות
הרשאות בסיסיות
 • ביטול שליחת התראה על הודעה חדשה למשתמש בעת עריכה משנית בדף שיחתו (nominornewtalk)
 • ביצוע פעולות הדורשות פתרון CAPTCHA ללא צורך בפתרונו (skipcaptcha)
 • הבחנה בין עריכות שנבדקו לעריכות שטרם נבדקו בדף השינויים האחרונים (patrolmarks)
 • סימון אוטומטי של עריכות של המשתמש כבדוקות (autopatrol)
 • עקיפת הגבלת קצב העריכות המבוססת על כתובת IP (autoconfirmed)
 • עקיפת חסימות של כתובת IP, חסימות אוטומטיות וחסימות טווח (ipblock-exempt)
 • עריכת דפים המוגנים ברמת "רק משתמשים ותיקים מורשים" (editsemiprotected)
 • קריאת דפים (read)
 • רענון זיכרון המטמון של האתר ללא מעבר לדף אישור (purge)
 • שימוש ב־API לשינוי דפים (writeapi)
ביצוע עריכות מרובות
 • טיפול בעריכות כאוטומטיות (bot)
 • סימון עריכות משוחזרות כעריכות של בוט (markbotedits)
 • עקיפת הגבלת קצב העריכות (noratelimit)
 • שימוש ב־API עם פחות הגבלות (apihighlimits)
עריכת דפים קיימים
 • הוספת והסרה של תגיות כלשהן לגרסאות מסוימות ולרשומות יומן (changetags)
 • החלת תגיות יחד עם שינויים (applychangetags)
 • סימון עריכות כמשניות (minoredit)
 • עריכת דפים (edit)
עריכת דפים מוגנים
 • הוספת והסרה של תגיות כלשהן לגרסאות מסוימות ולרשומות יומן (changetags)
 • החלת תגיות יחד עם שינויים (applychangetags)
 • סימון עריכות כמשניות (minoredit)
 • עריכת דפים (edit)
 • עריכת דפים המוגנים ברמת "רק מפעילי מערכת מורשים" (editprotected)
עריכת CSS/JavaScript שלך
 • הוספת והסרה של תגיות כלשהן לגרסאות מסוימות ולרשומות יומן (changetags)
 • החלת תגיות יחד עם שינויים (applychangetags)
 • סימון עריכות כמשניות (minoredit)
 • עריכת גיליונות CSS של המשתמש עצמו (editmyusercss)
 • עריכת דפים (edit)
 • עריכת קבצי JavaScript של המשתמש עצמו (editmyuserjs)
עריכת העדפות המשתמש שלך
 • עריכת ההעדפות של המשתמש עצמו (editmyoptions)
עריכת מרחב השם מדיה ויקי ו־CSS/JavaScript של משתמשים
 • הוספת והסרה של תגיות כלשהן לגרסאות מסוימות ולרשומות יומן (changetags)
 • החלת תגיות יחד עם שינויים (applychangetags)
 • סימון עריכות כמשניות (minoredit)
 • עריכת גיליונות CSS של משתמשים אחרים (editusercss)
 • עריכת דפים (edit)
 • עריכת ממשק המשתמש (editinterface)
 • עריכת קבצי JavaScript של משתמשים אחרים (edituserjs)
יצירה, עריכה והעברה של דפים
 • הוספת והסרה של תגיות כלשהן לגרסאות מסוימות ולרשומות יומן (changetags)
 • החלת תגיות יחד עם שינויים (applychangetags)
 • העברת דפי משתמש שאינם דפי משנה (move-rootuserpages)
 • העברת דפי קטגוריה (move-categorypages)
 • העברת דפים (move)
 • העברת דפים עם דפי המשנה שלהם (move-subpages)
 • יצירת דפי שיחה (createtalk)
 • יצירת דפים שאינם דפי שיחה (createpage)
 • סימון עריכות כמשניות (minoredit)
 • עריכת דפים (edit)
העלאת קבצים חדשים
 • דריסת קבצים קיימים שהועלו על־ידי אותו המשתמש (reupload-own)
 • העלאת קבצים (upload)
העלאת קבצים, החלפתם והעברתם.
 • דריסה מקומית של קבצים מאתר קובצי המדיה המשותף (reupload-shared)
 • דריסת קבצים קיימים (reupload)
 • דריסת קבצים קיימים שהועלו על־ידי אותו המשתמש (reupload-own)
 • הימנעות מיצירת הפניות מדפי המקור בעת העברת דפים (suppressredirect)
 • העברת קבצים (movefile)
 • העלאת קבצים (upload)
 • העלאת קובץ מכתובת אינטרנט (upload_by_url)
ניטור שינויים לדפים
 • סימון עריכות של אחרים כבדוקות (patrol)
שחזור שינויים בדפים
 • שחזור מהיר של עריכות המשתמש האחרון שערך דף מסוים (rollback)
חסימת משתמשים ושחרורם
 • חסימת משתמש משליחת דואר אלקטרוני (blockemail)
 • חסימת משתמשים אחרים מעריכה (block)
צפייה בקבצים ודפים שנמחקו
 • חיפוש דפים מחוקים (browsearchive)
 • צפייה בגרסאות מחוקות ללא הטקסט השייך להן (deletedhistory)
 • צפייה בטקסט מחוק ובהבדלים בין גרסאות מחוקות (deletedtext)
מחיקת דפים, גרסאות ורשומות יומן
 • הוספת והסרה של תגיות כלשהן לגרסאות מסוימות ולרשומות יומן (changetags)
 • החלת תגיות יחד עם שינויים (applychangetags)
 • חיפוש דפים מחוקים (browsearchive)
 • מחיקת דפים (delete)
 • מחיקת דפים עם היסטוריית דף ארוכה (bigdelete)
 • מחיקת ושחזור גרסאות מסוימות של דפים (deleterevision)
 • מחיקת ושחזור פעולות מסוימות ביומן (deletelogentry)
 • סימון עריכות כמשניות (minoredit)
 • עריכת דפים (edit)
 • צפייה בגרסאות מחוקות ללא הטקסט השייך להן (deletedhistory)
 • צפייה בטקסט מחוק ובהבדלים בין גרסאות מחוקות (deletedtext)
 • שחזור דף מחוק (undelete)
הפעלת הגנה על דפים והסרתה
 • הוספת והסרה של תגיות כלשהן לגרסאות מסוימות ולרשומות יומן (changetags)
 • החלת תגיות יחד עם שינויים (applychangetags)
 • סימון עריכות כמשניות (minoredit)
 • עריכת דפים (edit)
 • עריכת דפים המוגנים ברמת "רק מפעילי מערכת מורשים" (editprotected)
 • שינוי רמות הגנה ועריכת דפים המוגנים בהגנה מדורגת (protect)
צפייה ברשימת המעקב שלך
 • צפייה ברשימת המעקב של המשתמש עצמו (viewmywatchlist)
עריכת רשימת המעקב שלך
 • עריכת רשימת המעקב של המשתמש עצמו. מספר פעולות עדיין יוסיפו דפים גם ללא הרשאה זו. (editmywatchlist)
שליחת דואר אלקטרוני למשתמשים אחרים
 • שליחת דואר אלקטרוני למשתמשים אחרים (sendemail)
יצירת חשבונות
 • יצירת חשבונות משתמש חדשים (createaccount)