close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

דפים ארוכים


מוצגות עד 50 תוצאות בין המספרים 1 ו־50:

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (היסטוריה) ‏הכרזה תשס"ז ניסן ו' ‏[42,497 בתים]
 2. (היסטוריה) ‏פסקי דין וחוות דעת עד היום ‏[32,976 בתים]
 3. (היסטוריה) ‏הכרזה תשס"ח ניסן ט' ב ‏[28,584 בתים]
 4. (היסטוריה) ‏עדות תשס"ז ניסן י' b ‏[26,736 בתים]
 5. (היסטוריה) ‏חוות דעת תשס"ו אדר ה' ‏[23,136 בתים]
 6. (היסטוריה) ‏הכרזה תשס"ח ניסן ט' ד ‏[20,989 בתים]
 7. (היסטוריה) ‏הכרזה תשס"ח ניסן ט' א ‏[20,936 בתים]
 8. (היסטוריה) ‏פסק תשס"ח אייר כ"ח ‏[20,105 בתים]
 9. (היסטוריה) ‏פסק תשס"ו שבט ה' ‏[18,459 בתים]
 10. (היסטוריה) ‏בית הדין לעניני עם ומדינה ‏[18,142 בתים]
 11. (היסטוריה) ‏הכרזה תשס"ע חשון כ"ט ז' ‏[17,827 בתים]
 12. (היסטוריה) ‏חברים בנציגות הסנהדרין ‏[17,431 בתים]
 13. (היסטוריה) ‏הכרזה תשס"ח ניסן ט' ג ‏[16,731 בתים]
 14. (היסטוריה) ‏הכרזה תשס"ח ניסן ט' ט ‏[15,828 בתים]
 15. (היסטוריה) ‏הכרזה תשס"ע שבט ז' ‏[15,789 בתים]
 16. (היסטוריה) ‏הודעה תש"ע טבת כ' ‏[15,772 בתים]
 17. (היסטוריה) ‏ועדה לעניני קרבן פסח ‏[15,759 בתים]
 18. (היסטוריה) ‏פסק תשס"ט אב כ"ג ‏[14,847 בתים]
 19. (היסטוריה) ‏פסק תש"ע חשון י"א ‏[14,228 בתים]
 20. (היסטוריה) ‏פסק תשס"ז אדר י' ‏[13,658 בתים]
 21. (היסטוריה) ‏פסק תשס"ט ניסן א' ‏[13,056 בתים]
 22. (היסטוריה) ‏פסק תשס"ח תמוז י"א ‏[13,037 בתים]
 23. (היסטוריה) ‏יוזמת הסנהדרין ‏[12,699 בתים]
 24. (היסטוריה) ‏הכרזה תשס"ח ניסן ט' ה ‏[12,545 בתים]
 25. (היסטוריה) ‏פסק תשס"ח אייר כ"ז ‏[11,733 בתים]
 26. (היסטוריה) ‏פסק תשס"ו שבט ג' ‏[11,678 בתים]
 27. (היסטוריה) ‏הכרזה תשס"ז כסלב כ"ט ‏[11,559 בתים]
 28. (היסטוריה) ‏הכרזה תש"ע כסלו ה' ‏[11,503 בתים]
 29. (היסטוריה) ‏הכרזה תש"ע תשרי כ"ז ‏[11,352 בתים]
 30. (היסטוריה) ‏פסק תשס"ט שבט ט' ‏[11,248 בתים]
 31. (היסטוריה) ‏הכרזה תשס"ט אייר ד' ‏[11,242 בתים]
 32. (היסטוריה) ‏הכרזה תש"ע תשרי ג' ‏[10,585 בתים]
 33. (היסטוריה) ‏פסק תשס"ט תשרי כ"ד ‏[10,481 בתים]
 34. (היסטוריה) ‏חוות דעת תשס"ח שבט כ"ה ‏[10,420 בתים]
 35. (היסטוריה) ‏הכרזה תשס"ע חשון כ"ט ה' ‏[10,357 בתים]
 36. (היסטוריה) ‏חוות דעת תש"ע חשון כ"ח ‏[10,124 בתים]
 37. (היסטוריה) ‏הכרזה תש"ע חשון ל' ‏[9,613 בתים]
 38. (היסטוריה) ‏הכרזה תשס"ע חשון כ"ט ‏[9,612 בתים]
 39. (היסטוריה) ‏המבנה ההיררכי של בית-הדין הגדול ‏[9,602 בתים]
 40. (היסטוריה) ‏פסק תשס"ה תשרי כ"ח ‏[9,439 בתים]
 41. (היסטוריה) ‏חוות דעת תשס"ז כסלב י"א ‏[9,373 בתים]
 42. (היסטוריה) ‏פסק תשס"ז תשרי י"ב ‏[9,300 בתים]
 43. (היסטוריה) ‏בית הדין לעניני בני נוח ‏[9,294 בתים]
 44. (היסטוריה) ‏פסק תשס"ט סיון ה' ‏[8,827 בתים]
 45. (היסטוריה) ‏הכרזה תש"ע כסלו כ"ב ‏[8,764 בתים]
 46. (היסטוריה) ‏הכרזה תשס"ע חשון כ"ט ו' ‏[8,734 בתים]
 47. (היסטוריה) ‏ועדת מחקר לאיכון המיקום המדויק של המקדש והמזבח ‏[8,483 בתים]
 48. (היסטוריה) ‏פסק תשס"ח אדר ב' ה' ‏[8,467 בתים]
 49. (היסטוריה) ‏פסק תשס"ו סיון כ"ד b ‏[8,430 בתים]
 50. (היסטוריה) ‏פסק תשס"ט אדר ח' ‏[8,414 בתים]

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)