close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

הכרזה תשס"ע חשון כ"ט ג'


דיווחים, ניתוחים, ודעות אלו הוגשו לסנהדרין בתפקיד מיעץ בלבד, ולא בהכרח מהווים עמדה סופית של הסנהדרין. הם עבודתם של מומחים ידועים בתחומיהם, וכלולים כאן כדי לציין את סוג השאלות המטופלות בידי הסנהדרין

SoldierLegal.gif
פסיקה הלכתית לחיילים
הוועדה המייעצת
טל. 02-5661962, נייד 050-6733831, פקס. 057-7976007
דואל dbtc@actcom.com mail, רחל אמנו 47 ירושלים 93228

ב"ה

פרשיות לימוד (תכניות לימודים)

פרשיות לימוד (תכניות לימודים) הסנהדרין תוכל להפנות לפונים מרצים מתאימים

1.מטרות הלימוד:

הרמב"ם קבע שהפסד המלחמה מול הרומאים נבע מהעדר הכנת הציבור להיות אנשי מלחמה מקצועיים. בהתאם מומלצת כאן תכנית לימודים פותחת להבנת המלחמה כצעד ראשון להכנה מקצועית להיות איש מלחמה.

 1. לימוד מאבקו של עם ישראל לקיים חופש דתי ועצמאות ולאומית
 2. לימוד מושגי בהיסטוריה צבאית, בטקטיקה באסטרטגיה ובניתוח מלחמות, מערכות וקרבות.
 3. שחזור מפורט של מלחמת, מערכות וקרבות בתקופת העיצוב של דת ישראל ועם ישראל.
 4. לימוד לקחי הקרבות, המערכות והמלחמות

2. נושאי הקורס:

 1. מהי היסטוריה צבאית?
 2. תורות לחימה בימי קדם
 3. ניתוח גיאו-אסטרטגי של המזרח התיכון בימי קדם
 4. מרדף אברהם אבינו אחרי מלכי הצפון.
 5. מלחמות יהושע בן נון.
 6. מלחמת דבורה וברק בסיסרא
 7. מלחמת גדעון במדיניים
 8. המלחמות בעמלק
 9. מלחמות שאול המלך בפלשתים
 10. מלחמות דוד המלך.
 11. מלחמות המכבים
 12. המרד הגדול נגד הרומאים.
 13. מלחמת מצדה
 14. מרד בר כוכבא

הרלוונטיות של מלחמות המקרא והתלמוד לימינו.

5. ביבליוגרפיה

 1. אברמסקי, ש., "מלחמת החרות של מצדה", מחניים פ"ז, תשכ"ד
 2. אפעל י., "דרכי לחימה של בני ישראל בתקופת הכיבוש וההתנחלות", מחניים, גיליון ס"ט , תשנ"ב
 3. וילנאי ז., "הצבא הרומי בארץ ישראל", מחניים, ל"ז תשי"ט
 4. ידין, י., תורת המלחמה בארצות המקרא, החברה הבי"ל להוצאה לאור תשכ"ג
 5. מילשטיין, א., קריסה ולקחה הוצאת שרידות, מהדורה רביעית 2003.
 6. , גפני, ש., "מערכת כפר שלם ומערכת חדשה"., מחניים ל"ד תשי"ח
 7. פלוסר, ד., "מרד בר כוכבא ותוצאותיו" מחניים נ"ט תשכ"א
 8. קנאל, ב., "מלחמות שאול ודוד", מחניים, גיליון ס"ט תשנ"ב
 9. שוורץ, מ., "שיטות המלחמה בספר יהושע בפרט ובתקופה הקדומה בכלל", מחניים, גיליון ס"ט, תשנ"ב
 10. אבי יונה, מ., ספראי, ש., (עורכים), אטלס כרטא לתקופת בית שני, המשנה והתלמוד, ירושלים, 1966.
 11. מקורות במקרא, משנה, תלמוד מדרשים והלכה.

המסמך המקורי בעברית (pdf)

הערות שוליים


בחדשות