close
הסנהדרין הסנהדרין
חיפוש

בית הדין הקבוע לניהול שוטף של עניני הסנהדרין


בית דין זה מנהל ישיבות שוטפות שבועיות בהשתתפות חברי הסנהדרין המתפנים לבוא לישיבה, למעשה מדובר בקבוצה בעלת אופי קבוע. בראש בית הדין יושב בעל התפקיד היותר חשוב בסנהדרין הנוכח במקום.

דף בבנייה

שופטים

פסקי דין וחוויות דעת עד היום

ניהול, פיקוח, והתיחסות להסנהדרין המתפתחת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


בחדשות